Студијски програм Шумарство

Сврха овог студијског програма је образовање инжењера шумарства, који су оспособљени за самосталан рад на пословима који захтјевају високо образовање у шумарству, заштити природних добара, маркетингу, привредним и државним институцијама и образовним установама.

Академске студије шумарства за стицање академског назива инжењер шумарства трају 4 година и изводе се у 8 семестара.

I циклус студија Шумарство
II циклус студија мастер студије