Агрометеорологија

0
5426

01. Увод

02. Атмосфера

03. Климатски елементи и фактори

04. Значај метеоролошких фактора за раст биљака

05. Агрометеоролошки услови презимљавања пољопривредних култура

06. Неповољне временске прилике за развој биљака – мраз

07. Неповољне временске прилике за развој биљака – суша

08. Биљка и земљиште

09. Топлотни и водни режим земљишта

10. Испаравање

11. Загађивање атмосфере

12. Загађивање земљишта

13. Фенологија

14. Вријеме и домаће животиње

Уџбеник Агрометеорологија

Теме за семинарске радове – Источно Сарајево

Теме за семинарске радове Требиње

Теме за семинарске радове – Бијељина

Температуре и падавине – Република Српска (1961-1990)

Израчунавање индекса суше

Колоквијум 1 БН Резултати

Колоквијум 2 БН Резултати

Колоквијум 1 ИС Резултати

Колоквијум 2 ИС Резултати

Колоквијум 1 Требиње Резултати

Колоквијум 2 Требиње Резултати

Табела предиспитних обавеза Бијељина

Табела предиспитних обавеза И. Сарајево

Табела предиспитних обавеза Требиње