Шумарска биометрика

0
69
  1. Уводно предавање
  2. Статистичке серије
  3. Показатељи статистичких серија – Средње вредности
  4. Показатељи статистичких серија – Средње вредности – наставак
  5. Показатељи статистичких серија – Мере варијација