I циклус студија

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ПОЉОПРИВРЕДА

  • УСМЈЕРЕЊЕ: ОПШТЕ
  • УСМЈЕРЕЊЕ: БИЉНА ПРОИЗВОДЊА
  • УСМЈЕРЕЊЕ: СТОЧАРСТВО