Пољопривреда – усмјерење сточарство

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ПОЉОПРИВРЕДА
УСМЈЕРЕЊЕ: СТОЧАРСТВО

I ГОДИНА

НАЗИВ ПРЕДМЕТА СЕМЕСТАР ЧАСОВА ECTS
ПР АВ ЛВ
Неорганска хемија I 3 0 2 7
Биологија I 2 0 2 6
Агрометеорологија 2 2 0 5
Математика 2 2 0 6
Информатика 2 0 2 6
Укупно седмично оптерећење 11 4 6 30
21
НАЗИВ ПРЕДМЕТА СЕМЕСТАР ЧАСОВА ECTS
ПР АВ ЛВ
Органска хемија II 3 0 2 7
Биологија 2 3 0 3 8
Пољопривредна статистика 2 2 0 6
Пољопривредне машине 2 2 0 6
Енглески језик 2 0 0 3
Укупно седмично оптерећење 12 4 5 30
21

II ГОДИНА

НАЗИВ ПРЕДМЕТА СЕМЕСТАР ЧАСОВА ECTS
ПР АВ ЛВ
Биохемија III 2 0 1 4
Анатомија и физиологија домаћих животиња 4 2 0 8
Генетика 2 2 0 6
Микробиологија 2 0 2 6
Исхрана домаћих животиња 2 0 2 6
Укупно седмично оптерећење 12 4 5 30
21
НАЗИВ ПРЕДМЕТА СЕМЕСТАР ЧАСОВА ECTS
ПР АВ ЛВ
Мљекарство IV 2 2 0 6
Зоохигијена са ветеринарством 2 2 0 6
Крмно биље 2 2 0 6
Педологија 2 0 2 6
Oснови ратарства 3 0 2 6
Укупно седмично оптерећење 11 6 4 30
21

III ГОДИНА

НАЗИВ ПРЕДМЕТА СЕМЕСТАР ЧАСОВА ECTS
ПР АВ ЛВ
Опште сточарство 1 V 3 3 0 8
Рибарство 2 2 0 6
Храна за домаће и гајене животиње 3 0 2 7
Ловна привреда 2 2 0 5
Изборни предмет 2 0 1 4
Укупно седмично оптерећење 12 7 3 30
22
НАЗИВ ПРЕДМЕТА СЕМЕСТАР ЧАСОВА ECTS
ПР АВ ЛВ
Опште сточарство 2 VI 3 3 0 11
Пчеларство 2 0 2 7
Изборни предмет 2 0 1 4
Изборни предмет 2 0 1 4
Изборни предмет 2 0 1 4
Укупно седмично оптерећење 11 3 5 30
19

IV ГОДИНА

НАЗИВ ПРЕДМЕТА СЕМЕСТАР ЧАСОВА ECTS
ПР АВ ЛВ
Посебно сточарство 1 VII 3 0 3 8
Организације и економика производње 1 3 3 0 8
Технологија анималнх производа 2 0 2 5
Оплемењивање домаћих животиња 1 2 0 2 5
Изборни предмет 2 0 1 4
Укупно седмично оптерећење 12 3 8 30
23
НАЗИВ ПРЕДМЕТА СЕМЕСТАР ЧАСОВА ECTS
ПР АВ ЛВ
Посебно сточарство 2 VIII 3 0 3 9
Организације и економика производње 2 3 3 0 9
Калкулације и рачуноводство 2 2 0 5
Оплемењивање домаћих животиња 2 2 0 2 6
Завршни самостални  рад   1
Укупно седмично оптерећење 10 5 5 30
20

ЛИСТА ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА

НАЗИВ ПРЕДМЕТА СЕМЕСТАР ПР АВ ECTS
Услови чувања воћа и грожђа III, V, VII 2 1 4
Чување и складиштење ратарских производа 2 1 4
Органска пољопривреда 2 1 4
Љековито биље 2 1 4
Један од предмета са других смјерова 2 1 4
Један од предмета са других смјерова 2 1 4

Сврха студијског програма основних академских студија Пољопривреда – модул Сточарство је формирање високо образовних кадрова у области пољопривредних наука, специјалности сточарске производње. Стечено знање, студенту завршених основних академских студија, обезбјеђује стручност, односно компетенције за рад у пољопривредним радним организацијама, као што су: агрокомбинати, задруге, специјализоване фарме и ергеле, инкубаторске станице, сточарска удружења, фабрике сточне хране, предузећа за производњу и промет опреме и других производа намјењених производњи у сточарству, ветеринарски заводи, стручна и сировинска одјељења у кланицама и мљекарама, као и другим привредним организацијама, које се баве производњом и прерадом пољопривредних производа; предузетничким организацијама и сопственим газдинствима која се баве сточарском производњом и др.


СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ПОЉОПРИВРЕДА АКТИВАН ОД 2021/22 УСМЈЕРЕЊЕ: СТОЧАРСТВО

I ГОДИНА

НАЗИВ ПРЕДМЕТА СЕМЕСТАР ЧАСОВА ECTS
ПР АВ ЛВ
Неорганска хемија I 3 0 2 7
Биологија I 2 0 2 6
Агрометеорологија 2 2 0 5
Математика 2 2 0 6
Информатика 2 0 2 6
Укупно седмично оптерећење 11 4 6 30
21
НАЗИВ ПРЕДМЕТА СЕМЕСТАР ЧАСОВА ECTS
ПР АВ ЛВ
Органска хемија II 3 0 2 7
Биологија 2 3 0 3 8
Пољопривредна статистика 2 2 0 6
Пољопривредне машине 2 2 0 6
Енглески језик 2 0 0 3
Укупно седмично оптерећење 12 4 5 30
21

II ГОДИНА

НАЗИВ ПРЕДМЕТА СЕМЕСТАР ЧАСОВА ECTS
ПР АВ ЛВ
Биохемија III 2 2 0 6
Анатомија и физиологија домаћих животиња 4 3 0 7
Генетика 2 2 0 6
Микробиологија 2 2 0 6
Основи ратарства 2 2 0 5
Укупно седмично оптерећење 12 11 0 30
23
НАЗИВ ПРЕДМЕТА СЕМЕСТАР ЧАСОВА ECTS
ПР АВ ЛВ
Мљекарство IV 3 2 0 7
Зоохигијена са ветеринарством 3 3 0 7
Крмно биље 2 2 0 6
Пчеларство 2 2 0 6
Изборни предмет 1 2 1 0 4
Укупно седмично оптерећење 12 10 0 30
22

III ГОДИНА

НАЗИВ ПРЕДМЕТА СЕМЕСТАР ЧАСОВА ECTS
ПР АВ ЛВ
Опште сточарство 1 V 3 3 0 8
Рибарство 2 2 0 6
Храна за домаће и гајене животиње 3 2 0 7
Ловна привреда 2 2 0 5
Изборни предмет 2 2 1 0 4
Укупно седмично оптерећење 12 10 0 30
22
НАЗИВ ПРЕДМЕТА СЕМЕСТАР ЧАСОВА ECTS
ПР АВ ЛВ
Опште сточарство 2 VI 3 3 0 11
Пчеларство 2 2 0 7
Изборни предмет 2 1 0 4
Изборни предмет 2 1 0 4
Изборни предмет 2 1 0 4
Укупно седмично оптерећење 11 8 0 30
19

IV ГОДИНА

НАЗИВ ПРЕДМЕТА СЕМЕСТАР ЧАСОВА ECTS
ПР АВ ЛВ
Посебно сточарство 1 VII 3 3 0 8
Организације и економика производње 1 3 3 0 8
Технологија анималнх производа 2 2 0 5
Оплемењивање домаћих животиња 1 2 2 0 5
Изборни предмет 6 2 1 0 4
Укупно седмично оптерећење 12 11 0 30
23
НАЗИВ ПРЕДМЕТА СЕМЕСТАР ЧАСОВА ECTS
ПР АВ ЛВ
Посебно сточарство 2 VIII 3 3 0 9
Организације и економика производње 2 3 3 0 9
Калкулације и рачуноводство 2 2 0 5
Оплемењивање домаћих животиња 2 2 2 0 6
Завршни самостални  рад   1
Укупно седмично оптерећење 10 5 5 30
20

ЛИСТА ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА

НАЗИВ ПРЕДМЕТА СЕМЕСТАР ПР АВ ECTS
Услови чувања воћа и грожђа III, V, VII 2 1 4
Чување и складиштење ратарских производа 2 1 4
Органска пољопривреда 2 1 4
Љековито биље 2 1 4
Један од предмета са других смјерова 2 1 4
Један од предмета са других смјерова 2 1 4