Пољопривреда – усмјерење биљна производња

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ПОЉОПРИВРЕДА
УСМЈЕРЕЊЕ: БИЉНА ПРОИЗВОДЊА

I ГОДИНА

НАЗИВ ПРЕДМЕТА СЕМЕСТАР ЧАСОВА ECTS
ПР АВ ЛВ
Неорганска хемија I 3 0 2 7
Биологија I 2 0 2 6
Агрометеорологија 2 2 0 5
Математика 2 2 0 6
Информатика 2 0 2 6
Укупно седмично оптерећење 11 4 6 30
21
НАЗИВ ПРЕДМЕТА СЕМЕСТАР ЧАСОВА ECTS
ПР АВ ЛВ
Органска хемија II 3 0 2 7
Биологија 2 3 0 3 8
Пољопривредна  статистика 2 2 0 6
Пољопривредне машине 2 2 0 6
Енглески језик 2 0 0 3
Укупно седмично оптерећење 12 4 5 30
21

II ГОДИНА

НАЗИВ ПРЕДМЕТА СЕМЕСТАР ЧАСОВА ECTS
ПР АВ ЛВ
Физиологија биља и биохемија III 4 0 3 10
Генетика 2 2 1 7
Микробиологија 2 0 3 7
Педологија 2 1 2 6
Укупно седмично оптерећење 10 3 9 30
22
НАЗИВ ПРЕДМЕТА СЕМЕСТАР ЧАСОВА ECTS
ПР АВ ЛВ
Крмно биље IV 2 3 0 6
Мелиорације 2 3 0 6
Агрохемија 3 0 3 8
Рурални развој 2 1 0 6
Изборни предмети Чување и складиштење ратарских производа 2 0 1 4
Услови чувања воћа и грожђа
Сточарство
Укупно седмично оптерећење 11 7 4 30
22

III ГОДИНА

НАЗИВ ПРЕДМЕТА СЕМЕСТАР ЧАСОВА ECTS
ПР АВ ЛВ
Опште ратарство 1 V 3 3 0 7
Опште воћарство 1 3 3 0 7
Опште повртарство 2 3 0 6
Ентомологија  1 2 0 3 6
Изборни предмети Љековито биље 2 0 1 4
Услови чувања воћа и грожђа
Укупно седмично оптерећење 12 9 4 30
25
НАЗИВ ПРЕДМЕТА СЕМЕСТАР ЧАСОВА ECTS
ПР АВ ЛВ
Опште ратарство 2 VI 3 3 0 7
Опште воћарство 2 3 2 0 6
Посебно повртарство 2 3 0 6
Ентомологија  2 2 0 2 5
Фитопатологија 3 0 2 6
Укупно седмично оптерећење 13 8 4 30
25

IV ГОДИНА

НАЗИВ ПРЕДМЕТА СЕМЕСТАР ЧАСОВА ECTS
ПР АВ ЛВ
Посебно ратарство 1 VII 3 2 0 7
Посебно воћарство са виноградарством 1 3 2 0 7
Оплемењивање биља и сјеменарство 1 3 2 0 6
Организације и економика производње 1 3 2 0 6
Изборни предмети Чување и складиштење ратарских производа 2 0 1 4
Органска пољопривреда
Тржиште и маркетинг
Укупно седмично оптерећење 14 8 1 30
23
НАЗИВ ПРЕДМЕТА СЕМЕСТАР ЧАСОВА ECTS
ПР АВ ЛВ
Посебно ратарство 2 VIII 3 2 0 6
Посебно воћарство  са виноградарством 2 3 2 0 6
Оплемењивање биља и сјеменарство 2 3 2 0 6
Организације и економика производње 2 3 2 0 6
Трошкови и калкулације 2 2   0 5
Завршни самостални  рад   1
Укупно седмично оптерећење 14 10 0 30
24

 

Завршетком студијског програма Пољопривреда – модул Биљна производња студенти стичу знања и вјештине из области пољопривредне производње (ратарство, повртарство, крмно биље, воћарство, виноградарство). Сврха студијског програма је формирање високо образованих кадрова у области гајења биљака. Поред упознавања са класичном (конвенционалном) производњом студенти ће се у оквиру појединих предмета упознати и са технологијом органске производње биљних врста, а све са циљем производње здравствено исправне хране и очувања животне средине. Стечена знања, студентима завршених основних академских студија Пољопривреда – модул Биљна производња обезбјеђују стручност, односно компетенције за рад у: пољопривредним радним организацијама, као што су пољопривредни комбинатии задруге; предузећима која се баве продајом сировина за пољопривреду; предузећима која се баве дорадом сјемена пољопривредних биљака; предузећимакоја се баве маркетингом и продајом пољопривредних производа; сировинским одјељењима прерађивачке индустрије у пољопривреди; породичним газдинствима која се баве пољопривредном производњом; савејтодавним и стручним службама државног или приватног сектора; банкама и осигуравајућим друштвима; пољопривредним инспекцијским службама; привредним коморама и локалној самоуправи; средњешколском и високошколском образовању, научним институцијама и др.


СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ПОЉОПРИВРЕДА АКТИВАН ОД 2021/22
УСМЈЕРЕЊЕ: БИЉНА ПРОИЗВОДЊА

I ГОДИНА

НАЗИВ ПРЕДМЕТА СЕМЕСТАР ЧАСОВА ECTS
ПР АВ ЛВ
Неорганска хемија I 3 0 2 7
Биологија I 2 0 2 6
Агрометеорологија 2 2 0 5
Математика 2 2 0 6
Информатика 2 0 2 6
Укупно седмично оптерећење 11 4 6 30
21
НАЗИВ ПРЕДМЕТА СЕМЕСТАР ЧАСОВА ECTS
ПР АВ ЛВ
Органска хемија II 3 0 2 7
Биологија 2 3 0 3 8
Пољопривредна  статистика 2 2 0 6
Пољопривредне машине 2 2 0 6
Енглески језик 2 0 0 3
Укупно седмично оптерећење 12 4 5 30
21

II ГОДИНА

НАЗИВ ПРЕДМЕТА СЕМЕСТАР ЧАСОВА ECTS
ПР АВ ЛВ
Физиологија биља III 2 0 2 4
Биохемија 2 0 1 4
Генетика 2 2 1 6
Микробиологија 2 0 3 6
Педологија 2 1 2 6
Виноградарство 2 0 1 4
Укупно седмично оптерећење 12 3 10 30
25
НАЗИВ ПРЕДМЕТА СЕМЕСТАР ЧАСОВА ECTS
ПР АВ ЛВ
Крмно биље IV 2 3 0 6
Мелиорације 2 3 0 6
Агрохемија 3 0 3 7
Рурални развој 2 1 0 6
Теренска настава 0 0 2 1
Изборни предмети Чување и складиштење ратарских производа 2 0 1 4
Услови чувања воћа и грожђа
Сточарство
Укупно седмично оптерећење 11 7 6 30
24

III ГОДИНА

НАЗИВ ПРЕДМЕТА СЕМЕСТАР ЧАСОВА ECTS
ПР АВ ЛВ
Опште ратарство 1 V 3 2 0 6
Опште воћарство 1 3 2 0 7
Опште повртарство 2 3 0 6
Ентомологија  1 2 0 3 6
Теренска настава 0 0 2 1
Изборни предмети Љековито биље 2 0 1 4
Услови чувања воћа и грожђа
Укупно седмично оптерећење 12 9 6 30
25
НАЗИВ ПРЕДМЕТА СЕМЕСТАР ЧАСОВА ECTS
ПР АВ ЛВ
Опште ратарство 2 VI 3 3 0 7
Опште воћарство 2 3 2 0 6
Посебно повртарство 2 3 0 6
Ентомологија  2 2 0 2 5
Фитопатологија 3 0 2 6
Укупно седмично оптерећење 13 8 4 30
25

IV ГОДИНА

НАЗИВ ПРЕДМЕТА СЕМЕСТАР ЧАСОВА ECTS
ПР АВ ЛВ
Посебно ратарство 1 VII 3 2 0 7
Посебно воћарство 1 3 2 0 7
Оплемењивање биља и сјеменарство 1 3 2 0 6
Организације и економика производње 1 3 2 0 6
Изборни предмети Чување и складиштење ратарских производа 2 0 1 4
Органска пољопривреда
Тржиште и маркетинг
Укупно седмично оптерећење 14 8 1 30
23
НАЗИВ ПРЕДМЕТА СЕМЕСТАР ЧАСОВА ECTS
ПР АВ ЛВ
Посебно ратарство 2 VIII 3 2 0 5
Посебно воћарство 2 3 2 0 5
Оплемењивање биља и сјеменарство 2 3 2 0 5
Организације и економика производње 2 3 2 0 5
Трошкови и калкулације 2 2   0 5
Завршни самостални  рад   5
Укупно седмично оптерећење 14 10 0 30
24