Пољопривреда – усмјерење опште

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ПОЉОПРИВРЕДА УСМЈЕРЕЊЕ: ОПШТЕ

I ГОДИНА

НАЗИВ ПРЕДМЕТА СЕМЕСТАР ЧАСОВА ECTS
ПР АВ ЛВ
Неорганска хемија I 3 0 2 7
Биологија I 2 0 2 6
Агрометеорологија 2 2 0 5
Математика 2 2 0 6
Информатика 2 0 2 6
Укупно седмично оптерећење 11 4 6 30
21
НАЗИВ ПРЕДМЕТА СЕМЕСТАР ЧАСОВА ECTS
ПР АВ ЛВ
Органска хемија II 3 0 2 7
Биологија 2 3 0 3 8
Пољопривредна статистика 2 2 0 6
Пољопривредне машине 2 2 0 6
Енглески језик 2 0 0 3
Укупно седмично оптерећење 12 4 5 30
21

II ГОДИНА

НАЗИВ ПРЕДМЕТА СЕМЕСТАР ЧАСОВА ECTS
ПР АВ ЛВ
Физиологија биља и биохемија III 4 0 3 8
Анатомија и физиологија домаћих животиња 4 2 0 7
Генетика 2 1 1 5
Микробиологија 2 0 2 5
Педологија 2 0 2 5
Укупно седмично оптерећење 14 3 8 30
25
НАЗИВ ПРЕДМЕТА СЕМЕСТАР ЧАСОВА ECTS
ПР АВ ЛВ
Крмно биље IV 2 2 0 5
Мелиорације 2 2 0 5
Мљекарство 2 1 1 5
Зоохигијена са ветеринарством 2 1 1 5
Агрохемија 3 0 2 5
Исхрана домаћих животиња 2 1 1 5
Укупно седмично оптерећење 13 7 5 30
25

III ГОДИНА

НАЗИВ ПРЕДМЕТА СЕМЕСТАР ЧАСОВА ECTS
ПР АВ ЛВ
Опште ратарство 1 V 2 2 0 5
Опште воћарство 1 2 2 0 5
Опште сточарство 1 2 2 0 5
Опште повртарство 2 2 0 5
Ентомологија  1 2 0 2 6
Изборни предмети Љековито биље 2 1 0 4
Услови чувања воћа и грожђа
Укупно седмично оптерећење 12 9 2 30
23
НАЗИВ ПРЕДМЕТА СЕМЕСТАР ЧАСОВА ECTS
ПР АВ ЛВ
Опште ратарство 2 VI 2 2 0 5
Опште воћарство 2 2 2 0 5
Опште сточарство 2 2 2 0 5
Посебно  повртарство 2 2 0 5
Ентомологија  2 2 0 2 5
Фитопатологија 3 0 2 5
Укупно седмично оптерећење 13 8 4 30
25

IV ГОДИНА

НАЗИВ ПРЕДМЕТА СЕМЕСТАР ЧАСОВА ECTS
ПР АВ ЛВ
Посебно ратарство 1 VII 3 2 о 5
Посебно воћарство са виноградарством 1 2 2 0 5
Посебно сточарство 1 2 2 0 5
Оплемењивање биља и сјеменарство 1 3 2 0 6
Организације и економика производње 1 2 2 0 5
Изборни предмети Чување и складиштење ратарских производа 2 0 1 4
Органска пољопривреда
Тржиште и маркетинг
Укупно седмично оптерећење 14 8 3 30
25
НАЗИВ ПРЕДМЕТА СЕМЕСТАР ЧАСОВА ECTS
ПР АВ ЛВ
Посебно ратарство 2 VIII 3 0 2 5
Посебно воћарство  са виноградарством 2 2 0 2 5
Посебно сточарство 2 2 0 2 5
Оплемењивање биља и сјеменарство 2 2 0 2 5
Организације и економика производње2 2 2 0 5
Трошкови и калкулације 2 2   0 4
Завршни самостални  рад   1
Укупно седмично оптерећење 13 4 8 30
25

Завршетком студијског програма Пољопривреда – модул Општи студенти стичу знања и вјештине из цјелокупне области пољопривредне производње (ратарство, повртарство, крмно биље, воћарство, виноградарство, сточарство и др.). Сврха студијског програма је формирање високо образованих кадрова у области гајења биљака и домаћих животиња. Поред упознавања са класичном (конвенционалном) производњом студенти ће се у оквиру појединих предмета упознати и са технологијом органске производње биљних врста и домаћих животиња, а све са циљем производње здравствено исправне хране и очувања животне средине. Стечена знања, студентима завршених основних академских студија Пољопривреда – модул Општи обезбјеђују стручност, односно компетенције за рад у:
пољопривредним радним организацијама, као што су пољопривредни комбинати и задруге; предузећима која се баве продајом сировина за пољопривреду; предузећима која се баве дорадом сјемена пољопривредних биљака; предузећима која се баве маркетингом и продајом пољопривредних производа; сировинским одјељењима прерађивачке индустрије у пољопривреди; породичним газдинствима која се баве пољопривредном производњом; савејтодавним и стручним службама државног или приватног сектора; банкама и осигуравајућим друштвима; пољопривредним инспекцијским службама; привредним коморама и локалној самоуправи; средњешколском и високошколском образовању, научним институцијама и др.


СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ПОЉОПРИВРЕДА АКТИВАН ОД 2021/22 УСМЈЕРЕЊЕ: ОПШТЕ
НАЗИВ ПРЕДМЕТА СЕМЕСТАР ЧАСОВА ECTS
ПР АВ ЛВ
Неорганска хемија I 3 0 2 7
Биологија I 2 0 2 6
Агрометеорологија 2 2 0 5
Математика 2 2 0 6
Информатика 2 0 2 6
Укупно седмично оптерећење 11 4 6 30
21
НАЗИВ ПРЕДМЕТА СЕМЕСТАР ЧАСОВА ECTS
ПР АВ ЛВ
Органска хемија II 3 0 2 7
Биологија 2 3 0 3 8
Пољопривредна статистика 2 2 0 6
Пољопривредне машине 2 2 0 6
Енглески језик 2 0 0 3
Укупно седмично оптерећење 12 4 5 30
21

II ГОДИНА

НАЗИВ ПРЕДМЕТА СЕМЕСТАР ЧАСОВА ECTS
ПР АВ ЛВ
Физиологија биља  III 2 0 2 4
Биохемија 2 0 1 4
Анатомија и физиологија домаћих животиња 4 2 0 7
Генетика 2 1 1 5
Микробиологија 2 0 2 5
Педологија 2 0 2 5
Укупно седмично оптерећење 14 3 8 30
25
НАЗИВ ПРЕДМЕТА СЕМЕСТАР ЧАСОВА ECTS
ПР АВ ЛВ
Крмно биље IV 2 2 0 5
Мелиорације 2 2 0 5
Мљекарство 2 1 1 5
Виноградарство 2 1 0 4
Агрохемија 2 0 2 5
Исхрана домаћих животиња 2 1 1 5
Теренска настава 0 0 2 1
Укупно седмично оптерећење 12 7 6 30
25

III ГОДИНА

НАЗИВ ПРЕДМЕТА СЕМЕСТАР ЧАСОВА ECTS
ПР АВ ЛВ
Опште ратарство 1 V 2 2 0 5
Опште воћарство 1 2 2 0 5
Опште сточарство 1 2 2 0 5
Опште повртарство 2 2 0 5
Ентомологија  1 2 0 2 5
Изборни предмети Љековито биље 2 1 0 4
Услови чувања воћа и грожђа
Теренска настава 0 0 2 1
Укупно седмично оптерећење 12 9 4 30
25
НАЗИВ ПРЕДМЕТА СЕМЕСТАР ЧАСОВА ECTS
ПР АВ ЛВ
Опште ратарство 2 VI 2 2 0 5
Опште воћарство 2 2 2 0 5
Опште сточарство 2 2 2 0 5
Посебно  повртарство 2 2 0 5
Ентомологија  2 2 0 2 5
Фитопатологија 3 0 2 5
Укупно седмично оптерећење 13 8 4 30
25

IV ГОДИНА

НАЗИВ ПРЕДМЕТА СЕМЕСТАР ЧАСОВА ECTS
ПР АВ ЛВ
Посебно ратарство 1 VII 3 2 0 5
Посебно воћарство 1 2 2 0 5
Посебно сточарство 1 2 2 0 5
Оплемењивање биља и сјеменарство 1 3 2 0 6
Организације и економика производње 1 2 2 0 5
Изборни предмети Чување и складиштење ратарских производа 2 0 1 4
Органска пољопривреда
Тржиште и маркетинг
Укупно седмично оптерећење 14 10 1 30
25
НАЗИВ ПРЕДМЕТА СЕМЕСТАР ЧАСОВА ECTS
ПР АВ ЛВ
Посебно ратарство 2 VIII 3 0 2 5
Посебно воћарство 2 2 0 2 4
Посебно сточарство 2 2 0 2 4
Оплемењивање биља и сјеменарство 2 2 0 2 4
Организације и економика производње2 2 2 0 4
Трошкови и калкулације 2 2   0 4
Завршни самостални  рад   5
Укупно седмично оптерећење 13 4 8 30
25