Шумарство ГИС

0
2344

Презентације

 1. Увод
 2. Историјат развоја ГИС
 3. Основни концепти рада ГИС-а
 4. Структура просторних података – Растерски подаци
 5. Растерски подаци – особине
 6. Векторски модел података
 7. Топологија
 8. Базе података
 9. Прикупљање података
 10. Даљинска детекција
 11. Систем за глобално позиционирање
 12. WEB ГИС