Poljoprivredna statistika – Istočno Sarajevo

0
1703
 1. Uvodno predavanje
 2. Varijable
 3. Mjerila sredine
 4. Zadaci za vježbe
 5. Mjerila varijabilnosti
 6. Zajednička aritmetička sredina
 7. Pogreške u postocima
 8. Vježbe
 9. Statističke tablice
 10. Binominalna distribucija
 11. Grafičko prikazivanje podataka
 12. Teoretska distribucija
 13. Z-vrijednost
 14. Procjena parametara populacije
 15. Studentova t distribucija
 16. Granice pouzdanosti srednje vrijednosti
 17. t – test – uvod
 18. Nulta hipoteza
 19. t – test – zavisni uzorci
 20. F – distribucija i F – test
 21. ANOVA
 22. Korelacija i regresija