Мастери шумарства

Лаловић (Чедомир) Владимир Шумарство- мастер Значај и улога фитопатогених гљива у газдовању 23.11.2020.
Симић (Милорад) Сања Шумарство- мастер Структурне и производне карактеристике најважнијих типова шума ШГ Височник 29.12.2020.
Чабаркапа (Периша) Милош Шумарство- мастер Сезонска динамика појаве ниских пожара на подручју општине Пљевља 8.2.2021.
Лакић (Војин) Блажо Шумарство- мастер „Биотички и абиотички фактори у шумама Републике Српске у периоду 2000-2019. година“ 29.6.2022.
Симеуновић (Драган) Сандра Шумарство- мастер Структурне и производне карактеристике високих шума у Милићком ШПП 4.11.2022.
Цвијетић (Милорад) Сока Шумарство- мастер Дендроеколошка анализа стабла смрче на подручју ШГ Сјемећ Рогатица 4.11.2022.
Чекић (Данко) Душан Шумарство- мастер Дендрохронолошка и дендроклиматолошка анализа шума букве и јеле са смрчом на подручју ШГ Рибник 4.11.2022.