Оплемењивање биља и сјеменарство 2

0
51
  1. Увод
  2. Генетичка композиција сорте
  3. Признавање сорти
  4. Адаптабилност и стабилност сорте