Документи

 1. Закон о високом образовању
 2. Статут Универзитета у Источном Сарајеву
 3. Статут и измјене Статута Пољопривредног факултета
 4. Правилник о раду
 5. Кодекс професоналне етике на универзитету у Источном Сарајеву
 6. Пословник о раду Научно-наставног вијећа
 7. Правилник о поступку избора декана
 8. Правилник о самовредновању квалитета наставе
 9. Правилник о критеријумима за праћење рада студената – пречишћени текст
 10. Правила студирања на првом циклусу студија
 11. Правилник о пријави испита
 12. Правилник о раду библиотеке
 13. Правилник огледно поље
 14. Правилник лабораторија за испитивање плодности земљишта
 15. Правилник о обављању стручне праксе
 16. Списак тема завршних радова на првом циклусу студија
 17. Упутство за пријаву, израду и одбрану дипломског рада
 18. Упутство за пријаву, израду и одбрану завршног рада на првом циклусу
 19. Процедура пријаве и одбране завршног мастер рада