Посебно ратарство 1 и 2 резултати колоквијума ИС

0
679

Студент Бранислав Станојевић је положио теорију 11 бодова.