Органска хемија – Источно Сарајево

0
1997
 1. Увод и основни појмови
 2. Угљоводоници
 3. Алкохоли и феноли
 4. Алдехиди и кетони
 5. Карбоксилне киселине
 6. Угљени хидрати
 7. Протеини
 8. Липиди
 9. Витамини
 10. Питања и задаци за колоквијум
 11. Испитна питања