Оплемењивање биља и сјеменарство 1,2 – БН испит

0
232

1.  Тамара Кешељ – 7 седам
2. Сања Љубојевић 7 седам
3. Коштана Винчић- 8 осам                            

Са предмета