Мастери пољопривреде

Мојевић (Владо) Мирјана Пољопривреда- мастер „Утицај соли и осмотског стреса на клијање различитих сорти пшенице“ 27.9.2013.
Говедарица (Рајко) Бранка Пољопривреда- мастер „Исопитивање утицаја геноптипа сорте у крупноће кртола на продукционе и квалитативне особине кромпи 29.11.2013.
Мичић (Миодраг) Свјетлана Пољопривреда- мастер „Утицај лактације по реду на карактеристике мљечности крава у типу сименталске расе говеда“ 8.5.2014.
Ђурђић (Јовица) Игор Пољопривреда- мастер „Принос и квалитет силокрме хибрида кукуруза“ 23.5.2014.
Пекић (Миломир) Тијана Пољопривреда- мастер „Агробиолошке и привредно-технолошке карактеристике црних сорти винове лозе гајених у агроеколошким 4.6.2014.
Влачић (Бранислав) Јелена Пољопривреда- мастер „Утицај старости на важније репродуктивно-производне особине крава у типу сименталца“ 18.7.2014.
Јововић (Радомир) Вања Пољопривреда- мастер „Анализа микроклиматских параметара у стајама за смјештај музних крава у Босни и херцеговини“ 29.5.2015.
Зерделић (Драган) Теа Пољопривреда- мастер „Утицај примјене стандарда на финанцијски резултат пословања пољопривредних газдинстава“ 13.7.2015.
Васковић (Раде) Сњежана Пољопривреда- мастер “Испитивање квалитативних и квантитативних особина домаћих сорти пшенице у зависности од особина супстрата“ 18.7.2015.
Бодирога (Жарко) Радомир Пољопривреда- мастер „Организационо-економска обиљежја производње поврћа у заштићеном простору на подручју Бијељине“ 14.10.2015.
Чабаркапа (Ненад) Јелена Пољопривреда- мастер „Утицај старости на поједина репродуктивно-производне особине крава холштајн-фризијске расе“ 9.6.2016.
Цвијић (Жарко) Љубиша Пољопривреда- мастер „Утицај локалитета на принос и квалитет хељде“ 28.6.2016.
Продановић (Костадин) Радомир Пољопривреда- мастерБн „Вишекритеријумско одлучивање у биљној производњи“ 29.6.2016.
Лалић (Миле) Саша Пољопривреда- мастерБн „Анализа производње сјеменског кромпира“ 17.3.2017.
Кравић (Драган) Милош Пољопривреда- мастер „Утицај неповољних фактора на животну способност сјемена неких хибрида кукуруза“ 4.5.2017.
Николић (Драган) Обрен Пољопривреда- мастерБн „Утицај органске производње на квалитет и принос кромпира“ 11.7.2017.
Јанковић (Вујадин) Љиљана Пољопривреда- мастерБн „Избор генотипова јечма и тритикалеа који толеришу стрес суше и соли у фази клијања“ 11.7.2017.
Вуковић (Милорад) Драгана Пољопривреда- мастерБн „Утицај органског биостимулатора на морфолошке и продуктивне особине кромпира“ 11.7.2017.
Тодоровић (Перо) Миленко Пољопривреда- мастерБн „Утицај органске и конвенционалне производње на квалитет дувана“ 12.7.2017.
Рашевић (Васиљ) Ивана Пољопривреда- мастер „Утицај растућих доза азота на хемијски састав мркве“ 12.7.2017.
Караџић (Остоја) Горан Пољопривреда- мастер „Органска пољопривреда у руралним подручјима“ 26.12.2017.
Радовић (Гојко) Раденко Пољопривреда- мастер „Утицај начина производње (органска и конвенционална) на квантитативне и квалитативне особине кромпира“ 26.12.2017.
Вујичић (Добро) Дарко Пољопривреда- мастер „Утицај старости кока носиља на производне особине“ 3.5.2018.
Животић (Александар) Бојан Пољопривреда- мастерБн „Помолошке особине плода аутохтоних сорти јабуке на подручју Мајевице“ 10.5.2018.
Митровић (Јадранко) Маја Пољопривреда- мастер „Однос приноса и квалитета зрна неких хибрида кукуруза“ 13.9.2018.
Мијатовић (Ђорђије) Тања Пољопривреда- мастерБн „Органска пољопривреда у функцији одрживог развоја и очувања агроекосистема руралних подручја Семберије 24.9.2018.
Јошило (Живорад) Милана Пољопривреда- мастер „Вишекритеријумска анализа у производњи малине“ 7.12.2018.
Плакаловић (Драган) Јелена Пољопривреда- мастер „Утицај агротехничких мјера на раностасност и принос младог лука“ 6.2.2019.
Станишић (Љубо) Владан Пољопривреда- мастерБн „Утицај адсорбента „тешка вода“ на принос, хемијски састав и садржај тешких метала у кртоли кромпира“ 14.10.2020.
Вуковић (Драгомир) Бојана Пољопривреда- мастер „Утицај агроеколошких услова на продуктивност кромпира“ 16.9.2022.
Кулина (Зоран) Николина пољопривреда мастер „Ефекти примјене микробиолошког ђубрива у прољећној производњи салате“ 13.12.2019.
Алић-Џановић (Сифет) Златка пољопривреда мастер „Помолошке особине плода аутохтоних сорти јабуке на подручју Сарајева“ 23.7.2021.
Чувало (Анте) Владимир пољопривреда мастер „Изазови инвестирања у производњу маслине на подручју Херцеговине“ 10.3.2022.
Ђокић (Илија) Слободан пољопривреда мастер „Утицај стимулатора клијањања на почетни пораст одабраних сорти соје“ 5.7.2022.
Маринковић (Милинко) Радојка пољопривреда мастер „Утицај еколошких услова на почетни прираст соје“ 11.7.2022.
Станишић (Слободан) Јелена Пољопривреда- мастерБн „Утицај стимулатора клијања на почетни пораст одабраних хибрида кукуруза“ 20.9.2022.
Максимовић (Ранко) Љубиша пољопривреда мастер „Утицај еколошких услова на почетни пораст кукуруза“ 20.9.2022.
Кнежевић (Саво) Драгана пољопривреда мастер „Утицај биофертилизатора на принос и квалитет салате“ 4.5.2023.
Рајић (Младен) Стеван пољопривреда мастер „Утицај старости крава сименталске расе на репродуктивно-производне особине“ 19.5.2023.
Ћурковић (Владо) Бојана пољопривреда мастер „Ефикасност хербицида у усјеву кукуруза“ 26.5.2023.