Консултације – II циклус студија – СП Шумарство

0
156

Проф. др Братислав Матовић (bratislav.matovic@gmail.com)
Редовне консултације из предмета Адаптивно газдовање шумама и Методе инвентуре шума ће се одржати у сљедећим терминима:
– 17.11.2023. године од 13,00 часова,
– 02.12.2023. године од 13,00 часова и
– 15.12.2023. године од 13,00 часова.

Доц. др Предраг Пап (pedjapap@uns.ac.rs)
Редовне консултације из предмета Методологија научно истраживачког рада, Фитофармација у шумарству и Патогени дрвећа ће се одржати у сљедећим терминима:
– 12.12.2023. године од 13,00 часова и
– 26.12.2023. године од 13,00 часова.

Проф. др Свјетлана Јанковић Шоја (svjetlanajs@gmail.com)
Редовне консултације из предмета Биостатистика ће се одржати 18.11.2023. године у 11,00 часова.

Доц. др Марко Гутаљ (marko.gutalj@pof.ues.rs.ba)
Редовне консултације из предмета Методологија научно истраживачког рада и Шумска пирологија ће се одржати у сљедећим терминима:
– 04.12.2023. године од 12,00 часова,
– 11.12.2023. године од 12,00 часова,
– 18.12.2023. године од 12,00 часова и
– 25.12.2023. године од 12,00 часова.

Доц. др Бобан Милетић (boban.miletic@pof.ues.rs.ba)
Редовне консултације из предмета Динамика шумских фитоценоза ће се одржати четвртком од 9,00 часова.

Проф. др Слађана Петронић (sladjana.petronic@pof.ues.rs.ba)
Редовне консултације из предмета Корови у шумарству и Екологија шума ће се одржати у сљедећим терминима:
– 17.11.2023. године од 12,30 часова и
– 20.11.2023. године од 12,30 часова.

Доц. др Стефан Стјепановић (stefan.stjepanovic@pof.ues.rs.ba)
Редовне консултације из предмета Методологија научно истраживачког рада и Моделовање раста шума ће се одржати четвртком од 10,30 часова.

Проф. др Саша Орловић (sasao@uns.ac.rs)
Редовне консултације из предмета Оснивање шума посебних намјена ће се одржати у сљедећим терминима:
– 17.11.2023. године од 12,00 часова и
– 24.11.2023. године од 12,00 часова.