Консултације – II циклус студија – СП Пољопривреда

0
177

Проф. др Свјетлана Јанковић Шоја (svjetlanajs@gmail.com)
Редовне консултације из предмета Експериментална статистика ће се одржати 18.11.2023. године у 11,00 часова у Власеници.

Проф. др Весна Милић (vesna.milic@pof.ues.rs.ba)
Бијељина
Редовне консултације из предмета Органска ратарска производња, Иновације у ратарској производњи и Унапређење и заштита агроекосистема ће се одржати у сљедећим терминима:
– 27.11.2023. године од 16,00 часова,
– 28.11.2023. године од 12,00 часова,
– 29.11.2023. године од 10,00 часова,
– 11.12.2023. године од 16,00 часова,
– 12.12.2023. године од 12,00 часова и
– 13.12.2023. године од 10,00 часова.

Доц. др Игор Ђурђић (igor.djurdjic@pof.ues.rs.ba)
Источно Сарајево
Редовне консултације из предмета Агротехника крмног биља ће се одржати четвртком од 9,00 часова.
Бијељина
Редовне консултације из предмета Агротехника крмног биља, Органска ратарска производња и Иновације у ратарској производњи ће се одржати у сљедећим терминима:
– 11.12.2023. године од 14,30 часова,
– 12.12.2023. године од 12,00 часова и
– 13.12.2023. године од 10,00 часова.

Проф. др Синиша Берјан (sinisaberjan@yahoo.com)
Бијељина
Online консултације из предмета Рурални туризам ће се одржати понедељком од 9,00 часова.

Доц. др Тања Јакишић (tanja.jakisic@pof.ues.rs.ba)
Бијељина
Online консултације из предмета Унапређење и заштита агроекосистема ће се одржати понедељком од 9,00 часова.

Проф. др Татјана Крајишник (tatjana.krajisnik@pof.ues.rs.ba)
Источно Сарајево
– редовне консултације из предмета Методологија научно истраживачког рада ће се одржати понедељком од 12,00 часова,
– редовне консултације из предмета Органска анимална производња ће се одржати сриједом од 12,00 часова и
– редовне консултације из предмета Технологија производње хране за домаће и гајене животиње ће се одржати петком од 12,00 часова.

Доц. др Зоран Малетић (maleticz@gmail.com)
Источно Сарајево
Online консултације из предмета Анимални генетички ресурси ће се одржати понедељком од 11,00 часова.

Проф. др Грујица Вицо (grujica.vico@pof.ues.rs.ba)
Источно Сарајево
– редовне консултације из предмета Методологија научно истраживачког рада ће се одржати понедељком од 12,00 часова,
– редовне консултације из предмета Менаџмент пословних система у агробизнису ће се одржати уторком од 12,00 часова,
– редовне консултације из предмета Менаџмент пољопривредне производње ће се одржати сриједом од 12,00 часова и
– редовне консултације из предмета Предузетништво у агробизнису ће се одржати четвртком од 12,00 часова
Бијељина
– online консултације из предмета Менаџмент пољопривредне производње ће се одржати сриједом од 12,00 часова и
– online консултације из предмета Предузетништво у агробизнису ће се одржати четвртком од 12,00 часова.

Доц. др Мирјана Радовић (mirjana.radovic@pof.ues.rs.ba)
Источно Сарајево
– редовне консултације из предмета Методологија научно истраживачког рада ће се одржати четвртком од 9,00 часова и
– редовне консултације из предмета Помотехника у воћарству ће се одржати петком од 9,00 часова.
Бијељина
Редовне консултације из предмета Методологија научно истраживачког рада и Помотехника у воћарству ће се одржати сљедећим терминима:
– 13.11.2023. године од 15,00 часова,
– 14.11.2023. године од 12,00 часова,
– 15.11.2023. године од 10,00 часова,
– 04.12.2023. године од 15,00 часова
– 05.12.2023. године од 12,00 часова и
– 06.12.2023. године од 10,00 часова.

Проф. др Мирко Кулина (mirko.kulina@pof.ues.rs.ba)
Источно Сарајево
– редовне консултације из предмета Производња репродукционог садног материјала ће се одржати понедељком од 10,00 часова,
– редовне консултације из предмета Пројектовање у воћарству ће се одржати уторком од 10,00 часова и
– редовне консултације из предмета Методологија научно истраживачког рада ће се одржати четвртком од 10,00 часова
Бијељина
– 28.11.2023. године од 12,30 часова ће се одржати редовне консултације из предмета Производња репродукционог садног материјала и Пројектовање у воћарству,
– online консултације из предмета Производња репродукционог садног материјала ће се одржати понедељком од 10,00 часова и
– online консултације из предмета Пројектовање у воћарству ће се одржати уторком од 10,00 часова.

Доц. др Радомир Бодирога (radomir.bodiroga@pof.ues.rs.ba)
Бијељина
– редовне консултације из предмета Методологија научно истраживачког рада ће се одржати понедељком од 12,00 часова,
– редовне консултације из предмета Инвестиције у пољопривреди ће се одржати уторком од 12,00 часова
– редовне консултације из предмета Облици финансирања пословних система у пољопривреди ће се одржати сриједом од 12,00 часова и
– редовне консултације из предмета Ризици и осигурање у пољопривреди ће се одржати четвртком од 12,00 часова.

Проф. др Мирослав Лаловић (miroslav.lalovic@pof.ues.rs.ba)
Источно Сарајево
Редовне консултације из предмета Методологија научно истраживачког рада и Селекција и оплемењивање домаћих животиња ће се одржати уторком од 9,00 часова.

Проф. др Александра Говедарица Лучић (a.govedaricalucic@pof.ues.rs.ba)
Редовне консултације из предмета Берба, сортирање, паковање и чување поврћа ће се одржати понедељком од 9,00 часова.

Доц. др Јулијана Трифковић (julijana.trifkovic@pof.ues.rs.ba)
Источно Сарајево
Редовне консултације из предмета Физиологија и репродукција домаћих животиња – одабрана поглавља и Здравствена заштита и добробит домаћих животиња – одабрана поглавља ће се одржати четвртком од 9,00 часова.