Конкурс за упис студената у прву годину првог, другог и трећег циклуса студија у академској 2024/2025. години на Универзитету у Источном Сарајеву

0
458

На основу члана 8. и 67. Закона о високом образовању („Службени гласник Републике Српске“, број: 67/20), Одлуке Владе Републике Српске број: 04/1–012–2–1089/24 од 29.03.2024. године и број: 04/1–012–2–1741/23 од 18.05.2023. године, о броју студената који се уписују у прву годину студија првог и другог циклуса у академској 2024/2025. години на јавним високошколским установана и Одлуке Сената Универзитета у Источном Сарајеву број: 01–С–181–LXVI/24 од 30.05.2024. године, расписује конкурс за упис.

Први уписни рок организоваће се према сљедећим терминима:

  • пријављивање кандидата почиње 24.06.2024. године, а завршава 28.06.2024. године; (пријем докумената се врши сваки радни дан); На Универзитету у Источном Сарајеву пријава кандидата на први циклус студија на све факултете/академије, може се извршити и електронским путем (https://estudent.ues.rs.ba/), у периоду од 24. 06. до 29. 06. 2024. године. Кандидати који пријаву реализују електронским путем дужни су конкурсну документацију доставити приликом полагања пријемног испита
  • полагање пријемног испита је 01.07.2024. године са почетком у 9,00 часова;
  • објављивање резултата је 03.07.2024. године до 14,00 часова

Више информација можете пронаћи на сљедећим линковима: