Дипломирани инжењери 2004/05

Ковачевић (Милош) Синиша Општи 5.7.2005
Стојановић (Душан) Бранислав Општи 5.7.2005
Лемез (Велимир) Сузана Општи 27.6.2005
Трифуновић (Васо) Предраг Општи одсјек 1.6.2005
Црногорац (Живојин) Милана Општи 11.3.2005
Марковић (Радомир) Дарко Општи 15.2.2005
Марковић (Ранко) Данијел Општи 16.12.2004
Нишић (Ненад) Далиборка Општи 16.12.2004
Крајишник (Здравко) Татјана Општи 16.12.2004
Ђурђић (Млађен) Зорица Општи 3.12.2004
Мухаремовић (Ратко) Марко Општи 29.10.2004
Лаловић (Божо) Љубиша Општи 29.10.2004
Томанић (Саво) Милош Општи 29.10.2004