Дипломирани инжењери 2003/04

Пророк (Здравко) Јелена Општи 9.9.2004
Мисита (Милан) Александар Општи 12.7.2004
Радовић (Радивоје) Александар Општи 2.7.2004
Давидовић (Слободан) Андреј Општи 1.6.2004
Гезовић (Ново) Тања Општи 17.5.2004
Мојевић (Владо) Мирјана Општи 16.4.2004
Влашки (Рајко) Драгана Општи 11.3.2004
Вицо (Душан) Грујица Општи 21.11.2003