Дипломирани инжењери 1998/99

Тешановић (Томо) Благоје Одсјек за ратарство 5.3.1999
Поповац (Михајло) Милан Одсјек за ратарство 3.2.1999