Дипломирани инжењери 1996/97

Миладиновић (Раде) Оливера Одсјек за технологију пољопривредних произ 26.6.1997
Раткнић (Иво) Бранка Одсјек за воћарство и виноградарство 26.6.1997
Кувеља (Остоја) Свјетлана Одсјек за сточарство 28.5.1997
Малиш (Владо) Светлана Одсјек за прераду и контролу пољ. произ 24.3.1997
Ковачевић (Симо) Радмила Одсјек за технологију пољопривредних произ 24.3.1997
Ђајић (Милан) Миланка Одсјек за ратарство 24.3.1997
Кујунџић (Владо) Весна Одсјек за воћарство и виноградарство 10.3.1997
Милашиновић (Бранко) Павле Одсјек за технологију пољопривредних произ 27.12.1996
Милуновић (Добрислав) Дејан Одсјек за сточарство 27.12.1996
Вујић (Ристо) Лука Одсјек за воћарство и виноградарство 27.12.1996