Дипломирани инжењери 1995/96

Гутић (Миленко) Игор Одсјек за технологију пољопривредних произ 20.6.1996
Лаковић (Владимир) Милош Одсјек за сточарство 29.1.1996
Марјановић (Матија) Зоран Одсјек за сточарство 29.1.1996