ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ОМОГУЋАВАЊУ ПРАЋЕЊА НАСТАВНОГ ПРОЦЕСА НА ДАЉИНУ

0
1598

Поштовани студенти,
У циљу сузбијања појаве и ширења Корона вируса (COVID-9) у Републици Српској, од стране Министарства за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво Републике Српске, достављена је Инструкција о омогућавању праћења наставног процеса на даљину, у вријеме Наредбе бр.19.02/616-7/20 од 10.03.2020. године (https://www.ues.rs.ba/wp-content/uploads/2020/03/instrukcija-o-org.-nastave-na-daljinu..pdf) у складу које се студентима омогућава приступ наставним материјалима (одговарајућа литература, презентације, аудио-видео материјал) који ће бити објављени на сајту Пољопривредног факултета Универзитета у Источном Сарајеву (https://www.pof.ues.rs.ba), у фолдеру Наставни материјали.
Поред тога, на сајту Пољопривредног факултета су објављене службене адресе свих наставника и сарадника у циљу континуираног одржавања наставног процеса елекронским путем и потребних консултација са наставним особљем (е-маил адресе се налазе у фолдеру Наставно особље).