Уплате

УПУТСТВО ЗА УПЛАТЕ СТУДЕНАТА – ПРВИ ЦИКЛУС СТУДИЈА

Полагање пријемног испита (60 КМ):
Прималац: ПОФ – Властити приходи Универзитета у Источном Сарајеву

Рачун примаоца: 562-099-80950598-34

Врста прихода: 722512

Општина:088, Буџетска организација: 1251010

Позив на број:0000000410

 

УПУТСТВО ЗА УПЛАТЕ СТУДЕНАТА – ДРУГИ  ЦИКЛУС СТУДИЈА (МАСТЕР)

Трошкови пријемног испита (60 КМ):
Прималац: ПОФ – Властити приходи Универзитета у Источном Сарајеву

Рачун примаоца: 562-099-80950598-34

Врста прихода: 722534

Општина: 088, Буџетска организација: 1251010

Позив на број: 0000000510