Пројекти

Поред ангажованости у наставном процесу, наставно особље и сарадници у настави су активни у писању научних радова, као и реализацији пројектних задатака на којим су ангажовани. У 2014. години на конкурсу Министарства науке и технологије прихваћена су три пројекта студијског програма Пољопривреда и један студијског програма Шумарство, а у 2015. години Министарство науке и технологије је одобрило два пројекта. Пројекти из 2015. године су добили средства у новембру 2016. годне и тренутно су у завршној фази. Министарство науке и технологије није објављивало конкурсе за научно-истраживачки рад у 2016. и 2017. години.