Пољопривредна статистика – Источно Сарајево

0
37
  1. Уводно предавање
  2. Варијабле
  3. Мјерила средине
  4. Задаци за вјежбе
  5. Мјерила варијабилности