Органска хемија – Источно Сарајево

0
57
  1. Увод и основни појмови
  2. Угљоводоници
  3. Алкохоли и феноли
  4. Алдехиди и кетони
  5. Карбоксилне киселине