Наставно особље

РЕДОВНИ ПРОФЕСОРИ

Проф. др Весна Милић
Редовни професор
Проф. др Слађана Петронић
Редовни професор
Проф. др Мирко Кулина
Редовни професор
Проф. др Миладин Глигорић
Редовни професор
Проф. др Слободан Обрадовић
Редовни професор
Проф. др Ново Пржуљ
Редовни професор
Проф. др Војислав Тркуља
Редовни професор
Проф. др Чедомир Марковић
Редовни професор
Доц. др Саша Орловић
Редовни професор
Проф. др Душан Ковачевић
Редовни професор
Проф. др Миломирка Мадић
Редовни професор
Проф. др Владета Стевовић
Редовни професор
Проф. др Милован Живковић
Редовни професор
Проф. др Данијела Кировски
Редовни професор

 

Проф. др Милош Беуковић
Редовни професор

 


Проф. др Абдулах Гагић
Редовни професор

 

На врх странице

ВАНРЕДНИ ПРОФЕСОРИ
Проф. др Бранислав Драшковић
Ванредни професор
Проф. др Татјана Крајишник
Ванредни професор
Проф. др Александра Говедарица-Лучић
Ванредни професор
Проф. др Мирослав Лаловић
Ванредни професор
Проф. др Грујица Вицо
Ванредни професор
Проф. др Синиша Берјан
Ванредни професор
Проф. др Мирјана Јововић
Ванредни професор
Проф. др Горан Перковић
Ванредни професор
Проф. др Љубица Васиљевић
Ванредни професор
Проф. др Владо Медаковић
Ванредни професор
Проф. др Зринка Кнезовић
Ванредни професор
Проф. др Зоранка Малешевић
Ванредни професор
Проф. др Срђан Лалић
Ванредни професор
Проф. др Драган Војиновић
Ванредни професор

На врх странице

ДОЦЕНТИ ВИШИ АСИСТЕНТИ АСИСТЕНТИ

Тодор Ђорем

Милица Бошковић, професор математике и физике

На врх странице

НАСТАВНИК СТРАНОГ ЈЕЗИКА
Весна Цвијетиновић
Сузана Марковић

На врх странице