Наставно особље

РЕДОВНИ ПРОФЕСОРИ

Проф. др Весна Милић
Редовни професор
Проф. др Слађана Петронић
Редовни професор
Проф. др Мирко Кулина
Редовни професор
Проф. др Ново Пржуљ
Редовни професор
Проф. др Татјана Крајишник
Редовни професор
Проф. др Бранислав Драшковић
Редовни професор
Проф. др Горан Перковић
Редовни професор
Проф. др Љубица Васиљевић
Редовни професор
Проф. др Чедомир Марковић
Редовни професор
Проф. др Саша Орловић
Редовни професор
Проф. др Миломирка Мадић
Редовни професор
Проф. др Владета Стевовић
Редовни професор
Проф. др Милован Живковић
Редовни професор

На врх странице

ВАНРЕДНИ ПРОФЕСОРИ
Проф. др Александра Говедарица-Лучић
Ванредни професор
Проф. др Мирослав Лаловић
Ванредни професор
Проф. др Грујица Вицо
Ванредни професор
Проф. др Синиша Берјан
Ванредни професор
Проф. др Мирјана Јововић
Ванредни професор

Проф. др Весна Тунгуз
Ванредни професор

Проф. др Дејана Станић
Ванредни професор
Проф. др Светлана Јанковић Шоја
Ванредни професор
Проф. др Владо Медаковић
Ванредни професор
Проф. др Зоранка Малешевић
Ванредни професор
Проф. др Братислав Матовић
Ванредни професор

Проф. др Зоран Галић
Ванредни професор

Проф. др Горан Маринковић
Ванредни професор

На врх странице

ДОЦЕНТИ ВИШИ АСИСТЕНТИ АСИСТЕНТИ

Селена Ћевриз

На врх странице

НАСТАВНИК СТРАНОГ ЈЕЗИКА
Весна Цвијетиновић
Оливера Петровић Томанић

На врх странице