Лабораторије

Пољопривредни факултет има опремљено неколико лабораторија како би се створили услови да наставници, сарадници, али и студенти другог и трећег циклуса могли да се још успјешније баве научно – истраживачким радом. На Пољопривредном факултету су опремљене сљедеће лабораторије:

  1. Агропедолошка лабораторија,
  2. Лабораторија за биологију и микробиологију,
  3. Лабораторија за ратарство и сјеменарство,
  4. Лабораторија за испитивање квалитета млијека и млијечних производа,
  5. Лабораторија за испитивање квалитета сточне хране,
  6. Лабораторија за заштиту биљака,
  7. Лабораторија за хемију (општа лабораторија за извођење вјежби у наставном процесу).

Тренутно је активна Лабораторија за испитивање земљишта а у прилогу је кратко упутство за узимање узорака земљишта за хемијску анализу: