Студенти Пољопривредног факултета на тромјесечној размјени у Русији

0
924

У склопу билатералне сарадње Универзитета у Источном Сарајеву и Државног аграрног универзитета Петар 1. из Вороњежа (Руска Федерација), студенти Пољопривредног факултета Универзитета у Источном Сарајеву Алекса Ристић и Никола Демоњић бораве на тромјесечној размјени студената на Државном аграрном универзитету у Вороњежу у Русији. У оквиру размјене, наша два студента похађају наставу по индивидуалном програму из дисциплина предвиђених наставним планом и програмом Пољопривредног факултета УИС, а положене предиспитне обавезе као и испити, сходно Правилнику о међународној размјени УИС, ће им бити признати.