Продекани

Проф. др Бранислав Драшковић, продекан за научно-истраживачки рад

branislav.draskovic@pof.ues.rs.ba