Огледно поље „Кула“

Огледно поље Факултета „Кула“ површине 1 hа и налази се на подручју општине Источна Илиџа. На 0,4 hа подигнут је воћњак са више врста континенталног воћа, на савременим узгојним облицима, гдје се изводе вјежбе из области воћарства. Такође на 0,4 hа се налази дио огледног поља предвиђен за ратарске културе и 0,15 hа за гајење повртларских култура на отвореном.

У дворишту Електротехничког факутета  налази се пластеник у којем се гаје различите повртларске врсте и примјењују се различити начини гајења у заштићеном простору. За одржавање огледног поља Факултет располаже потребном механизацијом (2 трактора са прикључцима, мотокултиватор, прскалица и атомизер). У 2017. години је у оквиру пројекта Министарства науке и уз дио средстава која су обезбјеђена од Града Источно Сарајево подигнута стаклара од 30 m2. У Бијељини јe организован практични диo наставе са огледним пољем површине од 0,3 ha гдје је подигнут воћњак и у пластенику од 100 m2 у ком се организује практична настава из Повртларства.

Пољопривредни факутет има потписан споразум о сарадњи са П.Д.“Семберија“ па је практични дио наставе из Ратарства организован на П.Д.“Семберија“.