Упутство за ОБУКУ СТРУЧНИХ ЛИЦА одговорних за набавку, промет, смјештај, чување и издавање средстава за заштиту биља

0
1562

Све информације можете преузети на сљедећим линковима:

Обука стручних лица,
Јавни позив,
Програм обуке стручних лица за рад у пољопривредној апотеци,
Правилник о стручном испиту за рад у пољопривредној апотеци и
Пријавни образац