КОНКУРС за упис студената у прву годину првог и другог циклуса студија у академској 2018/2019. години на Универзитету у Источном Сарајеву

0
3557

На основу члана 5. и  6. Закона о високом образовању (“Службени гласник Републике Српске”, број: 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 90/16 и 31/18),  Одлуке Владе Републике Српске, број: 04/1-012-2-1068/18 од 03.05.2018. године, о броју редовних студената који се уписују у прву годину првог и другог циклуса студија и Одлуке о измјени и допуни Одлуке о броју редовних студената који се уписују у прву годину првог циклуса студија и у прву годину другог циклуса студија од 07.06.2018.године, на јавним високошколским установама у академској 2018/2019. години,  расписује се:

К О Н К У Р С

за упис студената у прву годину првог и другог  циклуса студија у академској 2018/2019. години, на Универзитету у Источном Сарајеву

КОНКУРС

ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ ЗА КОНКУРС ПРВИ И ДРУГИ ЦИКЛУС

Предвиђено је да се на први циклус студија упише 2.287 студената, а на други циклус студија 752 студента.

Пријављивање кандидата на свим организационим јединицима Универзитета у Источном Сарајеву почиње 18. јуна, а завршава 29. јуна.

Полагање пријемног испита обавиће се 2. јула 2018. са почетком у 9.00 часова, а коначне ранг листе до 9. јула 2018. године.

Објављивање резултата конкурса је 4. јула 2018. године до 14.00 часова, а коначне ранг листе до 9. јула 2018. године.

Упис примљених кандидата почиње 10. јула 2018. године, а завршава се 13. јула.

Други уписни рок првог и другог циклуса студија организоваће факултети/академије који у првом року не упишу планирани број студената.

Предвиђено је да пријављивање кандидата почне 27. августа 2018. године, а заврши 5. септембра 2018. године.

Полагање пријемног испита биће организовано 7. септембра 2018. године са почетком у 9.00 часова на свим факултетима/академијама.

Објављивање резултата конкурса је до 10. септембра 2018. године до 14.00 часова, а коначне ранг листе до 14.септембра 2018. године.

Упис примљених кандидата почиње 17. септембра, а завршава 19. септембра 2018. године.