Издања Факултета

Издавач: Универзитет у Источном Сарајеву, Пољопривредни факултет

Аутори: Александра Говедарица-Лучић, Горан Перковић, Алма Рахимић

Наслов: Берба, паковање и чување поврћа

Мјесто издања: Источно Сарајево

Година: 2021.

Издавач: Универзитет у Источном Сарајеву, Пољопривредни факултет

Аутор: Весна Тунгуз

Наслов:  АУТОМРФНА ЗЕМЉИШТА ИСТОЧНЕ ХЕРЦЕГОВИНЕ

Мјесто издања: Источно Сарајево

Година: 2020.

Издавач: Универзитет у Источном Сарајеву, Пољопривредни факултет

Аутор:  Зоранка Малешевић, Мирјана Јововић

Наслов:  ХЕМИЈСКИ ЕЛЕМЕНТИ И ИСХРАНА БИЉАКА

Мјесто издања: Источно Сарајево

Година: 2019.

Издавач: Универзитет у Источном Сарајеву, Пољопривредни факултет

Аутор: Сретен Митровић, Татјана Ждралић, Мирослав Лаловић, Милена Милојевић

Наслов:  ПОСЕБНО СТОЧАРСТВО                       (ГАЈЕЊЕ КОЊА)

Мјесто издања: Источно Сарајево

Година: 2019.

Издавач: Универзитет у Источном Сарајеву, Пољопривредни факултет

Аутор: Мирослав Лаловић, Татјана Ждралић

Наслов:  СТОЧАРСТВО, ОЦЈЕНА ЕКСТЕРИЈЕРА

Мјесто издања: Источно Сарајево

Година: 2018.

Издавач: Универзитет у Источном Сарајеву, Пољопривредни факултет

Аутор: Мирко Кулина, Мирјана Радовић, Јасмина Алиман

Наслов:  СИСТЕМИ ГАЈЕЊА И ПОМОТЕХНИКА ЈАБУКЕ

Мјесто издања: Источно Сарајево

Година: 2018.

Издавач: Универзитет у Источном Сарајеву, Пољопривредни факултет

Аутор: Грујица Вицо, Зоран Рајић

Наслов:  МОДЕЛИ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА

Мјесто издања: Источно Сарајево

Година: 2018.

Издавач: Универзитет у Источном Сарајеву, Пољопривредни факултет

Аутор: Зоранка Малешевић

Наслов:  ОПШТА И НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА

Мјесто издања: Источно Сарајево

Година: 2017.

Издавач: Универзитет у Источном Сарајеву, Пољопривредни факултет

Аутори: Слађана Петронић, Александра Говедарица-Лучић, Миленко Ћурчић, Наташа Братић, Горан Перковић

Наслов:  САМОНИКЛО ЉЕКОВИТО БИЉЕ

Мјесто издања: Источно Сарајево

Година: 2017.

Издавач: Универзитет у Источном Сарајеву, Пољопривредни факултет

Аутори: Грујица Вицо, Радомир Бодирога

Наслов:  ОРГАНИЗАЦИЈА У ПОЉОПРИВРЕДИ (Практикум)

Мјесто издања: Источно Сарајево

Година: 2017.

Издавач: Универзитет у Источном Сарајеву, Пољопривредни факултет

Аутори: Весна Милић,Милана Шиљ, Игор Ђурђић, Бранка Говедарица

Наслов:  ПОСЕБНО РАТАРСТВО- ИНДУСТРИЈСКЕ БИЉКЕ (Практикум) 

Мјесто издања: Источно Сарајево

Година: 2017.

Издавач: Универзитет у Источном Сарајеву, Пољопривредни факултет

Аутор: Зоранка Малешевић

Наслов:  ПРАКТИКУМ ИЗ ОПШТЕ И НЕОРГАНСКЕ ХЕМИЈЕ

Мјесто издања: Источно Сарајево

Година: 2016.

Издавач: Универзитет у Источном Сарајеву, Пољопривредни факултет

Аутори: Нина Јањић, Слађана Петронић, Наташа Братић

Наслов: МЕТОДИЧКО БИОЛОШКИ РЈЕЧНИК

Мјесто издања: Источно Сарајево

Година: 2016.

 

Издавач: Универзитет у Источном Сарајеву, Пољопривредни факултет

Аутори: Ђорђе Гарарић, Миланкa Дринић,Војо Радић, Александар Краљ

Наслов:  ПРОИЗВОДЊА НА ОРАНИЦАМА И ХРАНЉИВА ВРИЈЕДНОСТ КРМНОГ БИЉА

Мјесто издања: Источно Сарајево

Година: 2014.

Издавач: Универзитет у Источном Сарајеву, Пољопривредни факултет

Аутори: Весна Милић,Јово Стојчић, Дејана Тешановић, Бранка Говедарица, Милана Шиљ

Наслов: СКЛАДИШТЕЊЕ РАТАРСКИХ ПРОИЗВОДА

Мјесто издања: Источно Сарајево

Година: 2014.

Издавач: Универзитет у Источном Сарајеву, Пољопривредни факултет

Аутори: Мирко Кулина, Мирјана Радовић

Наслов: ПРАКТИКУМ ИЗ ОПШТЕГ ВОЋАРСТВА 1

Мјесто издања: Источно Сарајево

Година: 2014.

Издавач: Универзитет у Источном Сарајеву, Пољопривредни факултет

Аутор: Борко М. Сорајић

Наслов:  ТРОШКОВИ И КАЛКУЛАЦИЈЕ (Практикум)

Мјесто издања: Источно Сарајево

Година: 2014.

Издавач: Универзитет у Источном Сарајеву, Пољопривредни факултет

Аутори: Горан Перковић, Александра Говедарица-Лучић, Михал Ђуровка

Наслов:  ПОВРТЛАРСТВО (Практикум за вјежбе)

Мјесто издања: Источно Сарајево

Година: 2013.

 

Издавач: Универзитет у Источном Сарајеву, Пољопривредни факултет

Аутори: Наталија Дозет,Славиша Пандуревић, Снежана Јовановић, Тања Боровчанин 

Наслов:  РОМАНИЈСКИ СКОРУП-КАЈМАК

Мјесто издања: Источно Сарајево

Година: 2011.

Издавач: Универзитет у Источном Сарајеву, Пољопривредни факултет

Аутори: Мирослав Богдановић, Весна Милић

Наслов:  БИОМЕТРИКА У ПОЉОПРИВРЕДИ

Мјесто издања: Источно Сарајево

Година: 2011.

Издавач: Универзитет у Источном Сарајеву, Пољопривредни факултет

Аутор: Мирослав Богдановић

Наслов: ОПЛЕМЕЊИВАЊЕ БИЉА И СЈЕМЕНАРСТВО

Мјесто издања: Источно Сарајево

Година: 2011.

Издавач: Универзитет у Источном Сарајеву, Пољопривредни факултет

Аутори: Душан Ковачевић, Весна Милић

Наслов:  ПРАКТИКУМ ИЗ ОПШТЕГ РАТАРСТВА

Мјесто издања: Источно Сарајево

Година: 2006.

Издавач: Универзитет у Источном Сарајеву, Пољопривредни факултет

Аутор: Борко М. Сорајић

Наслов:  ТРОШКОВИ И КАЛКУЛАЦИЈЕ У ПОЉОПРИВРЕДНОЈ ПРОИЗВОДЊИ

Мјесто издања: Источно Сарајево

Година: 2006.

Издавач: Универзитет у Српском Сарајеву, Пољопривредни факултет

Аутори: Витко Ристановић, Дивна Ристановић

Наслов:  ОПШТА И НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА

Мјесто издања: Српско Сарајево

Година: 2004.

Издавач: Универзитет у Српском Сарајеву, Пољопривредни факултет;  Пољопривредни факултет, Београд

Аутори: Арсеновић Ђојо, Бранко Крстић

Наслов:  КОНКУРЕНТНОСТ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА

Мјесто издања: Београд-Српско Сарајево

Година: 2002.