Бијељина – Педологија, Мелиорације

0
90

Испит из Педологије положили су: Слађана Јанковић, Стана Тешић.

Милица Тољ положила је Мелиорaције.