0
595

Danas je u prostorijama Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu, održan sastanak v.d. dekana i saradnika sa predstavnicima MPVŠiV RS, Resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi PJ Sokolac, kao i menadžerom Klastera Sarajevo-Romanija-Podrinje „SRP“. Resor za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi kao i Klaster „SRP“, djeluje na 12 opština sarajevsko – romanijske i gornjodrinske regije. Na sastanku se razgovaralo o mogućnostima saradnje u cilju unapređenja agrarnog i ruralnog sektora sarajevsko – romanijske regije kroz realizaciju niza aktivnosti, a koje uključuju različite vidove angažovanja studentske populacije, nastavnika i saradnika Poljoprivrednog fakulteta sa Resorom, Klasterom i ostalim relevantnim institucijama, a sve u cilju snažnije podrške poljoprivrednoj proizvodnji na ovom području.
https://pssrs.net/
http://klastersrp.com/