Учешће у TEMPUS и осталим програмима
Споразуми о сарадњи
Чланства у асоцијацијама
Мобилност студената
Мобилност наставног особља