Ванредне студије

Пољопривредни факултет организује ванредне студије у оквиру оба студијска програма („Пољопривреда“ и „Шумарство“).

Статус ванредних студената, те њихова права и обавезе регулисане су Статутом Универзитета у Источном Сарајеву, Правилником о организовању ванредног студија, Правилницима о студирању на првом и другом циклусу студија и Уговором о студирању који студент склапа са Универзитетом.

Поступак уписа и добијања студентских исправа и докумената не разликује се од поступка код редовних студената. Такође, трајање семестра, полагање испита, упис наредне године студија исти су као и за редовне студенте.

Ванредне студије Пољопривредног факултета на студијским програмима „Пољопривреда“ и „Шумарство“ прилагођене су запосленим студентима уз максималну флексибилност у планирању извођења предавања, вежби, испитних рокова, те консултација везаних за студирање на Пољопривредном факултету.

Настава за ванредне студенте одржава се радним данима послије 16:00 часова и викендом.