У просторијама Пољопривредног факултета одржана јавна одбрана докторске дисертације докторанда мр Игора Ђурђића

0
342

У просторијама Пољопривредног факултета је 17.07.2020. године одржана јавна одбрана докторске дисертације докторанда мр Игора Ђурђића. Мр Игор Ђурђић је успјешно одбранио дисертацију под називом: “Квалитативне и квантитативне особине одабраних генотипова јарог крмног грашка у зависности од прихране и агроеколошких услова гајења“ и менторством др Владете Стевовића, редовног професора из уже научне области ратарство и крмно биље са Агрономског факултета из Чачка. Др Игор Ђурђић је први студент трећег циклуса на Пољопривредном факултету у Источном Сарајеву који је успјешно одбранио докторску дисертацију.