Одјељења

Пољопривредни факултет као организациона јединица Универзитета у Источном Сарајеву, са два студијска програма Пољопривреда и Шумарство, је уз Правни факултет једини факултет који ради дислоцирано, на три локације: Источном Сарајеву, Бијељини и Власеници. Сједиште Пољопривредног факултета смјештено је у згради Електротехничког факултета у Источном Сарајеву и обухвата површину око 1100 m2

Од 2010. године на захтјев града Бијељине, због исказане потребе и значаја Семберије за пољопривредну производњу отвара се одјељење Пољопривредног факултета у Бијељини, док се у 2011. години општина Власеница  обраћа Универзитету у Источном Сарајеву и Пољопривредном факултету да се отвори студијски програм Шумарство, што је и реализовано. Од школске 2010/2011. године почело је са радом одјељење у Бијељини у оквиру зграде Центра за Високо образовање гдје се налазе канцеларије студентске службе и професора, док су се за наставни процес користили амфитеатар и учионице зграде одјељења Правног факултета у Бијељини.  У овој згради је направљен и лабораторијски простор за извођење вјежби (Хемија, Биологија, Микробиологија, Агрохемија и сродни предмети). Временом је Пољопривредном факултету обезбијеђен учионички простор и у Центру, па се данас већи дио наставног процеса организује у Центру за високо образовање. У Центру је студентима Пољопривредног факултета на располагању и кабинет за Информатику, као и библиотека и читаоница.

Студијски програм Шумарство,  Пољопривредног Факултета у Источном Сарајеву почео је са радом школске 2011/2012 у Власеници у новоотвореној згради површине 2036 m2. У 2015. години и 2016. години у оквиру пројекта Модернизација универзитета сва три центра Пољопривредног факултета су опремљена модерним канцеларијским, учионичким и лабораторијским намјештајем.