Наставно особље

РЕДОВНИ ПРОФЕСОРИ

Проф. др Весна Милић
Редовни професор

 


Проф. др Слађана Петронић
Редовни професор

 


Проф. др Мирко Кулина
Редовни професор

 


Проф. др Миладин Глигорић
Редовни професор

 


Проф. др Слободан Обрадовић
Редовни професор

 


Проф. др Ново Пржуљ
Редовни професор

 


Проф. др Војислав Тркуља
Редовни професор

 


Проф. др Чедомир Марковић
Редовни професор

 


Проф. др Драгутин Ђукић
Редовни професор

 


Проф. др Душан Ковачевић
Редовни професор

 


Проф. др Миломирка Мадић
Редовни професор


Проф. др Милован Живковић
Редовни професор

 


Проф. др Владета Стевовић
Редовни професор

 


Проф. др Велимир Алексић
Редовни професор


Проф. др Данијела Кировски
Редовни професор


ВАНРЕДНИ ПРОФЕСОРИ

Проф. др Бранислав Драшковић
Ванредни професор

 


Проф. др Татјана Ждралић
Ванредни професор

 


Проф. др Александра Говедарица-Лучић
Ванредни професор

 


Проф. др Мирослав Лаловић
Ванредни професор

Проф. др Грујица Вицо
Ванредни професор

 
Проф. др Горан Перковић
Ванредни професор

 


Проф. др Љубица Васиљевић
Ванредни професор

 


Проф. др Владо Медаковић
Ванредни професор

 


Проф. др Зринка Кнезовић
Ванредни професор

 


ДОЦЕНТИ

Доц. др Синиша Берјан


Доц. др Дејана Станић


Доц. др Мирјана Јововић


Доц. др Весна Тунгуз


Доц. др Светлана Јанковић Шоја


Доц. др Зоранка МалешевићДоц. др Марко Гутаљ

 


Доц. др Јулијана Трифковић


Доц. др Стефан Стјепановић


Доц. др Миленко Смиљанић


Доц. др Саша Орловић


Доц. др Братислав Матовић


Доц. др Драган Војиновић


Доц. др Предраг Пап


Доц. др Зоран Галић


Доц. др Срђан Лалић


Доц. др Драгана Недић


ВИШИ АСИСТЕНТИ АСИСТЕНТИ

Андрија Томић, ма


Тодор Ђорем


Милица Бошковић, професор математике и физике